Dječiji doplatak

Potrebna dokumentacija:

Kratki opis

Zahtjev za dječiji doplatak podnosi se pismenim putem. Nakon što ispunite zahtjev trebate ga potpisati i poslati Blagajni za pomoć porodici, poštom ili faksom. Usmeno podnošenje zahtjeva ili obraćanje e mailom nije moguće. Za svako dijete za koje se zahtijeva doplatak napišite „zahtjev za dijete“. Bitno je znati, ako imate dijete koje je rođeno prije nekoliko godina, a niste iskoristili pravo na dječiji doplatak iz razloga što niste znali, Vaš novac nije propao. Sve do četvrte godine nakon djetetovog rođenja imate pravo ispuniti zahtjev za dječiji doplatak, i prethodne godine u kojima niste dobivali doplatak bit će Vam nadoknađene. Ali nakon isteka četiri godine od djetetovog rođenja nemate više pravo na naknadu, stoga budite oprezni da ne biste izgubili novac koji u osnovi možete imati. Osnovni uvjet za to je da ste za vrijeme rođenja Vašeg djeteta već bili prijavljeni u Njemačkoj, u drugom slučaju dobijate naknadu od trenutka prijave u Njemačkoj. Detaljne informacije možete pronaći na linku.