Integracioni kurs

Preduslovi

Korisni linkovi

Kratki opis

Šta je kurs integracije? Opšti kurs integracije sastoji se od jezičnog kursa sa 600 sati nastave i kursa orijentacije sa 100 sati nastave. Jezični kurs podijeljen je na cjeline od kojih svaka obuhvata po 100 sati. Prvih 300 sati je osnovni kurs, a sljedećih 300 sati je napredni kurs(Cijena kursa iznosi 1,95 po satu nastave) . Ako dolazite iz zemlje koja nije članica EU, a želite ostvariti neograničeno pravo boravka u Njemačkoj, morate ispunjavati nekoliko uvjeta. U to spada dodatno znanje njemačkog jezika, i temeljna znanja o društveno-pravnom poretku i uvjetima života u Njemačkoj. Kada budete popunjavali zahtjev za sudjelovanje morate to uraditi u potpunosti i čitko. Ako Vam odobre sudjelovanje na kursu integracije, dobit ćete pismenu potvrdu Saveznog ureda i potpis organizatora koji provodi kurs u blizini Vašeg mjesta stanovanja. Dozvola koju dobijete vrijedi godinu dana. Na početak kursa ne bi trebali čekati više od šest sedmica. Trebate znati da gubite pravo na sudjelovanje ako iz razloga koji su u vašoj odgovornosti godinu dana od prijave ne krenete na kurs. Možete tražiti pomoć od savjetodavnih imigracijskih ureda i imigracijskih službi. Mogu vam pomoći oko podnošenja zatjeva, odgovarati na vaša pitanja i brinuti se o Vašim problemima. Uz njihovu pomoć možete pronaći odgovarajući integracijski kurs. Nakon što završite kurs, dolazi sudjelovanje na završnom ispitu. Završni ispit se sastoji od provjere jezika i ispita iz kursa orijentacije. Ako položite oba ispita uspješno ste završili kurs. U slučaju da niste uspješno položili, dobijate samo potvrdu o ostvarenom rezultatu. Sistem informacija WebGis Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice nudi informacije o lokalnim ustanovama koje organiziraju integracijske kurseve te o ponudi kurseva.