Spajanje porodice

Dokumentacija spajanje djece sa roditeljima:

Kod usvojene djece dodatno treba:

Dokumentacija spajanje bračnog druga:

U svrhu sklapanja braka i potom spajanja porodice:

Svrha spajanje roditelja sa maloljetnim djetetom koje ima njemačko državljanstvo:

Spajanje supružnika EU građani:

Kratki opis

Termin za vizu možete podnijeti na službenoj stranici ambasade u bilo koje doba. Kada unesete svoje podatke, dobit ćete u roku od 30 minuta prvu mail potvrdu sa daljnim uputama kao i svoj redni broj. Nakon nekoliko sedmica od registracije trebao bi Vam stići mail s tačnim terminom za vizu. Treba imati na umu da preiod između čekanja registracije potvrde termina za vizu ponekad može trajati i nekoliko mjeseci. Veoma bitno je da znate da svi posjetioci ambasade prolaze kroz ličnu kao i kontrolu prtljaga (manuelni i vizuelni pregled lične torbe). Postoje zabrane prilikom ulaska u ambasadu a one se odnose na unošenje oružja, zabrana slikanja okolo i unutar ambasade. Nije dozvoljeno unošenje bilo kakvog elektronskog uređaja, telefoni tableti i slični uređaji zaključavaju se u predviđene pretince u prijemnom dijelu na Vašu vlastitu odgovornost. Zahtjev za vizu trebate predati lično u ambasadi. Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice traje 2-3 mjeseca (ove informacije važe za sve slučajeve spajanja porodice). Što se tiče spajanja porodice i konkretno spajanja djece sa roditeljima, u tom slučaju treba znati da djeca mlađa od 16 godina trebaju doći u ambasadu u pratnji jednog roditelja. Ako ste vlasnik plave karte možete da podnesete zahtjev za bračnog partnera, djecu mlađu od 16 godina, vjerenika/vjerenicu i bližeg ili daljeg rođaka za koga možete da dokažete da je zavisan o vama (npr. bolesna majka koja ne može da se stara o sebi) u istom terminu kada predajete zahtjev za Vas. Ako dijete neće živjeti kod roditelja, roditelj mora dati pismenu saglasnost za preseljenje djeteta u Njemačku. Saglasnost morate ovjeriti kod notara i mora imati apostile pečat, i dodatno morate priložiti i prijevod saglasnosti na njemački jezik. Takse u slučaju spajanja sa roditeljem koji je njemački državljanin su besplatne, a sa roditeljem koji je strani državljanin iznosi 75,00KM. Uslov za spajanje porodice su 3 ili 6 platnih listi ovisno od mjesta boravka.